Privātuma politika un datu drošības noteikumi

Privātuma politika

Šī informācija paskaidro kā tiek apstrādāta lietotāju informācija un kam tā ir pieejama.

Citytrail.lv vāc datus, lai nodrošinātu dalībnieku dalību sacensībās un rezultātu apkopošanu.

Mēs izmantojam tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes vai unikālos identifikatorus, lai anonīmi identificētu jūsu datoru vai ierīci, lai mēs spētu sniegt labāku pakalpojama lietojamību. Mūsu sistēmas pieglabā informāciju par izmantoto web pārlūku, operētājsistēmu un IP adresi.

Citytrail.lv var vākt informāciju, kas apliecina Jūsu personību, izmantojot tādus datus kā vārdu, adresi, telefona numuru vai e-pasta adresi. Ja Jūs autorizējaties, izmantojot sociālo tīklus, ar Jūsu atļauju, Citytrail.lv var izmantot profilā pieejamo informāciju.

Citytrail.lv veic klienta personas datu un veikto pirkumu datu apstrādi Personas datu aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, kas nepieciešams klienta interneta veikalā izdarītā pasūtījuma izpildei. Citytrail.lv nenodod klienta personas datus trešajām personām, izņemto pasta vai kurjerpakalpojumu sniedzējam tādā apmērā, kas nepieciešams preces piegādei klientam.

Dalībniekam veicot preču apmaksu ar internetbankas starpniecību, pārdevējam nav pieejas klienta bankas informācijai.

Jūs varat ieiet savā kontā, lai redzētu kādu informāciju Jūs esat snieguši, vai sazināties ar mums, lai saņemtu šo informāciju.

Citytrail.lv personu datus glabā datus nenoteiktu laika posmu.

Citytrail.lv nedalās ar personu datu informāciju ar citiem uzņēmumiem vai pakalpojuma sniedzējiem.

Ja Jums rodas papildus jautājumi vai bažas par Jūsu datu privātumu lūdzu jūtieties droši ar mums sazināties elektroniski.

Ja Jūs esat mums snieguši savu kontaktinformāciju, taču Jūs negribat, lai tā tiktu izmantota reklāmas vajadzībām, Jūs to varat atzīmēt savā lietotāja profilā.

Citytrail.lv apņemas nodrošināt nepieciešamo Jūsu datu drošību, kas saistīta ar autorizēšanos. Mēs šifrējam datu pārsūtīšanas kanālus un visus datus, kas saistīti ar maksājumiem vai personas datiem, taču neviena šifrēšanas metode nenodrošina aizsardzību pret cilvēku izraisītām kļūdām vai hakeru uzbrukumiem.

Šī privātuma politika pēdējo reizi ir atjaunota 2020. gada jūlijā un ir spēkā līdz jaunajām izmaiņām.

Dalībnieku datu apstrādes drošības noteikumi

Interneta vietne Citytrail.lv ir serviss, kas paredzēts taku skrējieniem pilsētā dalībniekiem, lai atvieglotu dalībnieku reģistrācijas, informācijas pieejamības un rezultātu publicēšanas iespējas.

Personas dati tiek vākti, lai nodrošinātu dalībnieku dalību un rezultātu apkopošanu taku skrējienu ietvaros (turpmāk – Sacensībās).

Personas datu apstrādes mērķi:

Dalībnieku reģistrēšana dalībai un identifikācijai Sacensībās;
Dalībnieka numuru izgatavošana;
Drošības pasākumu nodrošināšana Sacensību laikā, tai skaitā iekļūšanai Sacensību norises vietās, ieskaitot starta – finiša zonu;
Dalībnieku ēdināšanas un citu pamatpakalpojumu saņemšanai;
Sacensību organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas nodrošināšana;
Dalībnieku personas datu glabāšana arhivēšanas un statistikas nolūkiem sabiedrības interesēs.
Sacensību dalībnieku reģistrācijas sistēma (turpmāk – Sistēma) ir elektroniska tiešsaistes sistēma, kurā Dalībnieks ievada savus personas datus, iepazīstas un sniedz piekrišanu šiem noteikumiem un Sacensību Nolikumu. Sistēmā ir aizliegts ievadīt citu personu personas datus, ja vien tas tieši nav paredzēts šajos noteikumos.

Nepilngadīgas personas līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot, Sistēmā reģistrē un šo personu personas datus nodod to likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis).

Reģistrējoties Sistēmā Dalībnieks nodod šādus savus personas datus:

Dalībnieks: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, telefona numurs, e-pasta adrese, pilsēta un komanda, kuru
Šie lietošanas Noteikumi ir paredzēti un saistoši jebkuram lietotājam, kas apmeklē šo resursu, neatkarīgi no tā, vai apmeklētājs ir vai nav izveidojis sev lietotāja kontu.

Interneta vietne Citytrail.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas interneta vietnē Citytrail.lv.

Servisa Citytrail.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram Citytrail.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.

Lai kļūtu par portāla Citytrail.lv reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam portāla Citytrail.lv reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja kontā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.

Dalībnieks, reģistrējoties Sistēmā, apliecina savu brīvu gribu dalībai Sacensībās, kā arī izsaka piekrišanu vienošanās noteikumiem par dalību Sacensībās un savu personas datu apstrādei ievērojot šajos Noteikumos noteikto apjomu, mērķi un termiņu.

Datu subjekts ir informēts, ka Sacensību pasākumu norises laikā Dalībnieks tiek fiksēts audio, audiovizuālā un vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā (turpmāk – Fiksācija).

Sacensību organizators ir tiesīgs izmantot Fiksāciju jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī dotā piekrišana ir spēkā visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma. Dalībnieks ir informēts, ka Sacensību organizators izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām.