Rimants Liepiņš,
sacensību organizators:

“Enter Gauja Trail jeb Devona laikmeta rokenrols plānots, kā trīs gadu taku skrējienu cikls, kura laikā dalībnieki izskries un iepazīs abas Gaujmalas, izcili ainaviskas Gaujas Nacionālā parka teritorijas mežu takas un reizi trijos gados veiks takas pilno 120 kilometru apli!”

Andris Ronimoiss,
Latvijas vadošais taku skrējējs:

“Man ir svarīgi, lai taku skriešana un sevišķi ultra garo distanču taku skriešana Latvijā attīstās. Gribētos, lai arī mums ir viens skrējiens, kas kotējas augstu ārpus Latvijas vai vismaz kaimiņu valstīs. GNP ir maģiska vieta, kur man patīk pavadīt laiku skrienot. Gribas, lai Enter Gauja Trail dalībnieki arī sajūt šo maģiju!”

Artis LočmeLis,
distanču veidotājs:

“Ir Gaujai sava maģija, ir! Distance kā upes raksturs. Brīžiem strauja, brīžiem mierīga. Gan gravu noslēpumainība, gan skaisti iežu atsegumi. Pļavas, meži, takas, stigas un cilvēki.”

Distances

Rietumi
15/08/2020 - 71 km
Austrumi
14/08/2021 - 84 km
Klasika
13/08/2022 - 124 km

Gaujmaliešu taka

“Atliek vien ieelpot miglaino rīta dūmaku, pieskarties mitram liepas stumbram un aizmirsties sazarotajās leģendu takās, kur smilgās virmo dzīvība, vēja brāzmās mājo dvēseles un gravās laukakmeņi zied... ENTER GAUJA

Ik mirklis Gaujas Nacionālajā parkā ir piesātināts ar dabas klātesamību. Šis nav parasts parks, šis ir parks, kurā, dodoties piedzīvojumos, pētot un izzinot, ikviens mirklis top par unikālu pieredzi. Baltijā lielākais nacionālais parks izveidots pirms vairāk nekā 40 gadiem. Gaujas Nacionālais parks sargā Gaujas senielejas un tās apkārtnes (Gaujas reģiona) bagātības, kā arī apjomīgu augu, putnu un kukaiņu sugu daudzvedību.
Gaujas senielejas pirmsākumi meklējami jau vairāk nekā 350 miljonu gadu senā pagātnē, taču savu tagadējo veidolu tā ieguvusi leduslaikmeta beigās, kad ledāju kušanas ūdeņi izskaloja senās gravas. Pašu parku caurvij Latvijas garākā upe Gauja.

ENTERGAUJA.LV